25006, м.Кропивницький, вул. Тараса Карпи (Тимірязєва), 83/52
(0522) 270927, 270595, 270696, факс (0522) 320437

Електронний документообмін

Електронний первинний документ бухгалтерського обліку, складений у відповідності з вимогами законодавства, має юридичну силу!
Обмінюйтесь первинними документами зі своїми контрагентами!!!
ЕДО

Акції

«Інтелект-Сервіс Кіровоград» прагне створити найсприятливіші умови для розвитку бізнесу наших клієнтів і також для добробуту їх сімей.
Саме тому ключову роль у нашій діяльності відіграють акції та спеціальні пропозиції.
Детальніше

Твій час захистити свій ЕЦП


Натисни сюди

Актуальні новини

Переглянути всі новини можна тут

 

 

Зверніть увагу! Відновлено функцію автоматичного оновлення програмного комплексу!!Внесено зміни у порядок обліку платників податків

8 грудня 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2017 №839 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів».

Наказом деталізовано та приведено у відповідність до норм чинного законодавства низку положень, що стосуються обліку органами ДФСУ платників податків та об’єктів оподаткування, зокрема:

 • визначено порядок обліку контролюючими органами платників, які несвоєчасно подали  документи для постановки на облік;
 • уточнено перелік документів для взяття на облік платників, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР;
 • уточнено порядок обліку платників у разі зміни місцезнаходження;
 • з Порядку обліку платників виключено норми, які регулюються іншими положеннями Податкового кодексу або стосовно яких є окремі нормативно-правові акти;
 • уточнено порядок подання та заповнення повідомлення про об’єкти оподаткування;
 • внесено зміни до порядку оформлення реєстраційних документів, що  видаються контро­люючими органами.

Детальніше про окремі з перелічених змін.

Так, наказом 839 передбачено, що платники податків (юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа – підприємець), які не подали до відповідних  органів ДФСУ заяв та/або документів для взяття їх на облік за основним або неосновним місцем обліку, але при цьому провадять діяльність, обліковуються у органах ДФСУ з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік». Одночасно органи ДФСУ вживають заходів щодо:

 • отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та взяття на облік за основним місцем обліку таких платників;
 • подання платниками, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію, заяв для взяття їх на облік за основним місцем обліку як платників податків;
 • подання документів для взяття на облік за неосновним місцем обліку, якщо у платника податків відповідно до законодавства є обов’язки щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на відповідній території.

Наказом 839 змінено форму повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність,за формою № 20-ОПП -  розділ 3 доповнено новою графою 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)»,яка заповнюється у разі реєстрації об’єкта оподаткування у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера. Таким номером є:

 • кадастровий номер — для земельної ділянки;
 • реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна — для нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки;
 • номер кузова транспортного засобу — для легкового автомобіля;
 • номер шасі транспортного засобу — для вантажного автомобіля та причепа;
 • бортовий реєстраційний номер — для суден;
 • реєстраційний знак — для повітряних суден,  тощо.

Крім того, уточнено порядок подання та заповнення повідомлення № 20-ОПП у окремих випадках. Так, передбачено, що у  разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 20-ОПП у паперовому вигляді подається юридичною особою до контролюючого органу за основним місцем обліку  протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу.

У такому випадку у розділі 3 повідомлення за формою № 20-ОПП у графі 6 зазначається код країни місцезнаходження такого підрозділу, у графі 8 — повне місце­знаходження в країні за межами України, графа 7 не заповнюється.

Наказом 839 уточнюється розподіл функцій і повноважень між різними структурними підрозділами ДФСУ (ГУ та ДПІ) в частині реалізації процедур обліку платників податків відповідно до функцій, визначених статтями 191 та 193 Податкового кодексу України. Передбачено, що ДПІ (державні податкові інспекції у районах, містах (крім міста Києва), районах у містах, об’єднані державні податкові інспекції) здійснюють процедури обліку платників податків, які не передбачають одночасного виконання або завершення яких можливе без виконання інших процедур або функцій, що належать до повноважень ГУ (головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС) .

Також наказом 839  встановлюється,  що довідки, повідомлення, відомості, що формуються та видаються органами ДФС,  можуть бути підписані не тільки керівником або заступником керівника, але і уповноваженою особою відповідного контролюючого органу.

Детальніше про нове в порядку обліку платників читайте у роз’ясненнях фахівців ДФСУ.

Оновлено процедуру продовження термінів подання податкової декларації

5 грудня 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 861 ,  яким встановлено  механізм застосування норм пунктів 102.6-102.7 ПКУ щодо продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань.

Як відомо, терміни подання податкової звітності встановлено статтею 49 «Подання податкової декларації до контролюючих органів» (пп.49.18 – 49.21) Податкового кодексу.  За неподання або несвоєчасне подання податкової звітності статтею 120 ПКУ передбачені фінансові санкції (штрафи). Однак у випадках і для осіб, передбачених пп.102.6-102.7 ПКУграничні строки подання податкової декларації продовжуються, а штрафні санкції не застосовуються протягом строків такого продовження граничних термінів.

Це стосується платників податків - фізичних осіб та посадових осіб юридичної особи у разі, якщо протягом граничних строків така юридична особа не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства України нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову звітність, через наступні обставини:

 • перебування за межами України;
 • перебування у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;
 • перебування у місцях позбавлення волі за вироком суду;
 • обмеження свободи пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально;
 • визнання за рішенням суду безвісно відсутнім або перебування у розшуку у випадках, передбачених законом.

Так само згідно п.102.6 ПКУ  для вказаних осіб у аналогічних випадках продовжуються і граничні терміни подання платниками податків заяв про перегляд рішень контролюючих органів та  заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань.

Затверджений згаданим вище наказом МФУ від 20.10.2017р. № 861 Порядок застосування норм пунктів 102.6-102.7 статті 102 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – Порядок 861),  містить, зокрема, визначення таких термінів,  як «власник юридичної особи», «документальне підтвердження» та «обставини непереборної сили». Також Порядок 861 встановлює:

 • перелік необхідних документальних доказів настання для кожної з обставин,  за яких граничні строки підлягають продовженню;
 • вимоги до змісту заяви платника податків про продовження граничних строків та порядок її подання;
 • механізм та строки розгляду контролюючим органом заяви платника податків.

Згідно Порядку 861, Заява подається платником до контролюючого органу протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення обставин, визначених пунктами 102.6 - 102.7 ПКУ або початку їх дії  разом із документами, які підтверджують настання таких обставин.

Контролюючий орган протягом 20 двадцяти календарних днів від дня отримання заяви платника податків (в окремих випадках – до 60 днів),  зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його на адресу заявника поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

З набранням чинності Порядком 861 втратив чинність  наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1044 .

 

 Підприємці, які вирішили перейти на спрощену систему оподаткування, можуть зробити це до п'ятниці, 15.12.2017р., подавши відповідну заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу.

Нагадаємо, що на сплату єдиного податку з І кв. 2018 року "загальносистемник" може перейти якщо:

• у нього немає податкового боргу на день подачі заяви (пп. 291.5.8 ст. 291 ПК). При цьому не вважаються податковим боргом суми узгоджених податкових зобов'язань, термін сплати яких не настав;

• якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на єдиний податок, він дотримувався вимог п. 291.4 ст. 291 ПК, тобто умови роботи в залежності від обраної групи (пп. 298.1.4 ст. 298 ПК).

Прийнято рішення про тимчасову зупинку СМ КОР

 8 грудня 2017 року, на Урядовому порталі з’явилося повідомлення Міністерства фінансів України про рішення щодо тимчасового призупинення роботи Системи моніторингу ризиків з ПДВ.

Як зазначається у повідомленні,  СМ КОР, запроваджена задля упередження схем з розкрадання ПДВ, на сьогодні залишається додатковим адміністративним навантаженням на бізнес та через недосконалість блокує податкові накладні реального сектору економіки.

У зв’язку із зазначеним Міністерство фінансів  разом з комітетом ВР з питань податкової і митної політики прийняли спільне рішення зупинити роботу системи ризиків з ПДВ для того, щоб разом з експертами, бізнесом та народними депутатами доопрацювати систему з тим, щоб боротьба зі схемами з розкрадання ПДВ не завдавала шкоди сумлінним платникам податків.

Відповідне рішення було підтримане Верховною Радою учора, 7 грудня 2017 року, у процесі обговорення і прийняття проекту Закону України від 14.11.2017 р. N 6776-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».

Детальніше про подію дізнаємось після офіційного оприлюднення тексту Закону.

Вартість новорічного корпоративу - додаткове благо? 

Вартість святкового вечора (банкету, корпоративу), який проводиться працедавцем для своїх працівників, не включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу цих працівниківТаке роз'яснення надала ДФС у Чернівецькій області.

Відповідно до пп.«є» пп. 14.1.54 ПКУ дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору.

Додаткові блага - це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами р.IV ПКУ).

Згідно з пп.«а» пп. 164.2.17 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо, зокрема, у вигляді вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених ПКУ для оподаткування прибутку підприємств.

Однак, оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі одержаних у вигляді додаткового блага, виходячи з положень ПКУ, розглядається лише у разі їх одержання безпосередньо конкретним платником податку.

 

Оплата ведучих новорічних вогників та продаж ялинок: як оподатковується?

Оподаткування заробітку Діда Мороза і Снігурочки, інших персонажів під час новорічних вогників відбуваються відповідно до норм Податкового кодексу. Також оподаткування залежить від того чи дані особи здійснюють діяльність як приватний підприємець, здійснює роботу на основі цивільного договору чи надає послуги без державної реєстрації.


В межах ведення підприємницької діяльності податок оплачується залежно від системи оподаткування.


Святкові персонажі, які працюють на новорічно-різдвяних корпоративах, що організовуються від лиця юридичних осіб чи приватного підприємця, отримують свій дохід за мінусом податку. Оскільки відповідно до ПКУ особи, що виплачують дохід, зобов’язуються утримати податок та сплатити його до бюджету. Ці суми мають зазначатися у формі №1ДФ за ознакою доходу 01.


У ситуації, отримання доходів, що не оподатковувались при виплаті, казкові персонажі повинні подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний рік за місцем реєстрації. Й потрібно сплатити податок, ставка якого становить 18%.
Продаж новорічного атрибуту – ялинки, підлягає оподаткуванню за таким же алгоритмом.

 

ТОП 5 новин у листопаді:

1 . Плата за землю: окремі особливості звітування

2. ДФСУ про черговість подання фінансової звітності та декларації про прибуток 

3. Щодо нового Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами 

4.  Окремі питання заповнення звіту з ЄСВ у роз’ясненнях податківців 

5. Лист ДФСУ щодо подання Повідомлення-РК платниками ПДВ, які до 1 січня 2017 року здійснювали діяльність у межах спеціального режиму оподаткування

1 . Плата за землю: окремі особливості звітування


Якщо в юрособи кілька земельних ділянок


Якщо одна юрособа має кілька земельних ділянок на території різних адміністративних одиниць, то до ДПI за місцезнаходженням кожної з ділянок подається окрема декларація. Податкові зобов'язання за кожною з таких декларацій також сплачуються окремо щомісяця — до різних бюджетів за місцезнаходженням конкретної ділянки.

 

Якщо в декларації невірно вказаний код КОАТУУ


Внаслідок подання декларації з невірно вказаним КОАТУУ за вказаним кодом виникає об’єкт оподаткування з нарахованими податковими зобов’язаннями, а по коду КОАТУУ, де фактично знаходиться земельна ділянка, виникає факт неподання або несвоєчасного подання декларації. В такому разі за неподання або несвоєчасного подання декларації до такого платника податку застосовуються штрафні санкції відповідно до ст. 120 Податкового кодексу України.

У разі самостійного виявлення платником у раніше поданій ним декларації помилки, зокрема невірно вказаного коду за КОАТУУ органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки, такий платник має подати такі декларації:

 • за КОАТУУ, який вказано невірно – уточнюючу декларацію, в якій, по-перше, відобразити відсутність земельної ділянки, по-друге, уточнити податкове зобов’язання (має бути зменшено до «0») без застосування штрафів, передбачених п. 50.1 ст. 50 ПКУ;
 • за вірним КОАТУУ – або річну декларацію або щомісячні декларації за типом «Звітна».(запитання-відповідь за кодом 112.05 з ресурсу База податкових знань ("ЗІР")

 

Якщо сільгосппідприємство одночасно є платником і земельного податку, і орендної плати


Якщо сільгосппідприємство одночасно є платником і земельного податку, і орендної плати, то воно має складати окремі декларації за кожним із цих податків.

(запитання-відповідь за кодом 112.05 з ресурсу База податкових знань("ЗІР" )


Як заповнюється графа «Порядковий номер за рік за видом декларації» податкової декларації з плати за землю?


В графі «Порядковий номер за рік за видом декларації» декларації з плати за землю  зазначається номер, який дорівнює послідовно наростаючому числу залежно від кількості поданих відповідних декларацій. Декларації з позначкою «земельний податок» нумеруються окремо від декларацій з позначкою «орендна плата». При цьому нумерація проводиться окремо по типу декларацій («Звітна», «Нова звітна», «Уточнююча»).

(запитання-відповідь за кодом 112.05 з ресурсу База податкових знань ("ЗІР")

Детальніше про особливості справляння і адміністрування плати за землю у 2017 році можна дізнатись із роз’яснень ДФСУ, зокрема таких як:

Лист ДФСУ від 08.02.2017 № 3012/7/99-99-13-03-01-17  Про зміни до Податкового кодексу України;

Лист ДФСУ від 06.02.2017  №2709/7/99-99-12-02-03-17  Про забезпечення податкового адміністрування плати за використання безпідставно набутих земельних ділянок;

Лист ДФСУ від 13.07.2017  №18473/7/99-99-12-02-03-17 Про забезпечення адміністрування плати за землю.

 Більш детально читайте тут

2. ДФСУ про черговість подання фінансової звітності та декларації про прибуток 

З 1 січня 2017 року фінансова звітність є додатком до податкової декларації та її невід’ємною частиною і подається  платниками податку на прибуток підприємств разом з відповідною декларацією з податку на прибуток (див. ст.46.2 ПКУ )

Форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897  зі змінами.

Звертаємо увагу наших читачів на вказівку  ДФС  щодо особливостей подання фінансової звітності у складі податкової декларації з прибутку, розміщену у розділі «Новини» електронного кабінету платника за 19.10.2017 року.

У ній ДФСУ зазначає, що платникам податку на прибуток для успішного подання в електронному вигляді  декларації про прибуток підприємства слід дотримуватись наступної послідовності дій:

          - подати фінансову звітність в електронному вигляді;

          - дочекатись  квитанції про прийняття фінансової звітності;

          - подати декларацію про прибуток підприємства з позначками щодо  наявності поданих до декларації додатків — форм фінансової звітності.

Граничний термін подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2017 року – 09.11.2017.

Додатки до окремих рядків Декларації, незаповнені через відсутність операцій (показників), до контролюючого органу не подаються – про це нагадують податківці на сайті ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Більш детально читайте тут 

3. Щодо нового Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами

З 15 листопада 2017 року вступив в дію новий Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, затверджений наказом МФУ від 06.06.2017 р. № 557.

Порядок передбачає введення нових форм:

       1. Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів.

       2. Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису.

       3. Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів.

       4. Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів.

Важливим є те, що згідно наказу № 557 договори про визнання електронних документів, укладені до 15 листопада 2017 року, залишаються дійсними (до закінчення дії сертифікатів чи зміни керівників/припинення реєстрації).

 

  Більш детально читайте тут 

4. Окремі питання заповнення звіту з ЄСВ у роз’ясненнях податківців

У нашому матеріалі ми знайомимо наших читачів із роз’ясненнями податківців щодо окремих питань заповнення звітності з ЄСВ.

Так, на сайті ГУ ДФС у Черкаській області розміщені наведені нижче методичні рекомендації , підготовлені  фахівцями  Головного управління ДФС у Черкаській області спільно із спеціалістами  Головного управління ПФУ в Черкаській області щодо формування та подання звіту про суми нарахованого єдиного внеску у форматі відповідей на запитання страхувальників, що найчастіше виникають під час заповнення звітності:

 

1. Яким чином у таблиці б Звіту з ЄСВ слід відобразити суму компенсації за невикористану відпустку, яку виплачують працівникові під час звільнення?


Відповідь: Суму компенсації за невикористану відпустку потрібно відображати в одному рядку із зарплатою, нарахованою за місяць звільнення, тобто без виділення цієї суми окремим рядком.

 

2. Коли ставити ознаку «Неповний робочий час»?


Відповідь: Ознака «Неповний робочий час» (Реквізит 24 «Ознака неповного робочого часу» таблиці 6 Звіту з ЄСВ) проставляється у разі, якщо особа працює:

 • неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на обумовлену кількість годин);
 • неповний робочий тиждень (зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень);
 • у разі поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).

 

3. Які відомості не зазначаються у звітному місяці?


Відповідь: Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця не можна зазначати у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за винятком відпустки, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду

 

4. Як відобразити коригування додаткової бази нарахування ЄСВ?


Відповідь: Коригування додаткової бази нарахування ЄСВ у таблиці 6 Звіту з ЄСВ потрібно показувати в разі, якщо помилку допущено в місяцях, починаючи з травня 2015 року. До цього місяця форма Звіту з ЄСВ не передбачала відображення додаткової бази та нарахованого на неї ЄСВ у таблиці 6. Тому виправлення додаткової бази нарахування до травня 2015 року відображається лише в таблиці 1 Звіту з ЄСВ. Таке можливо, якщо помилково визначено/не визначено суму додаткової бази нарахування.

У цьому випадку необхідно визначити додаткову базу нарахування за минулий звітний період і донарахувати ЄСВ. Коригування варто відобразити в таблицях 1 і 6 Звіту з ЄСВ.

Якщо у звітному місяці виникає потреба нараховувати ЄСВ із додаткової бази нарахування щодо працівника, у таблиці 6 Звіту з ЄСВ необхідно заповнити два рядки:

 • у першому рядку вказується фактична база нарахування ЄСВ;
 • у другому - сума додаткової бази нарахування - різниця між фактичною базою нарахування ЄСВ і розміром мінімальної зарплати.

 

5. Як відобразити в Звіті з ЄСВ суми відпускних та лікарняних?


Відповідь: Суми, нараховані за дні щорічної та додаткової відпустки, вносяться до графи «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця) з відображенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки цього місяця, з кодом типу нарахування «10». Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках з кодом типу нарахувань «10». «Перехідні» лікарняні та декретні відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованої особи, визначених у додатку 2 до Порядку № 435 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 441 від 11.04.2016, № 813 від 07.09.2016). Реквізит 15 таблиці 6 додатку 4 Звіту з ЄСВ «Кількість днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом календарного звітного місяця» заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності). Реквізит 15 не може зазначатися у звітному місяці за майбутні звітні періоди.

Головне управління ДФС у Черкаській області та Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області наголошують, що Реквізит 19 «Ознака наявності трудової книжки», Реквізит 20 «Ознака наявності спецстажу» та Реквізит 24 «Ознака неповного робочого часу» в усіх рядках по одній застрахованій особі заповнюється однаково.

 

 Більш детально читайте тут

5.  Лист ДФСУ щодо подання Повідомлення-РК платниками ПДВ, які до 1 січня 2017 року здійснювали діяльність у межах спеціального режиму оподаткування

Для мінімізації впливу окремих помилок, пов’язаних із невірним зазначенням ознаки спецрежиму у податкових накладних, які вплинули на результат обчислення реєстраційного ліміту у СЕА ПДВ, податковою розроблено механізм надання платниками податків інформації щодо типу помилок у визначенні ознаки належності до спецрежиму, допущених в окремих податкових накладних. Детально механізм описаний у листі ДФСУ від 28.11.2017 р№ 32659/7/99-99-15-03-02-17  «Про помилки при визначенні ознаки у номері податкової накладної».

Лист адресовано платникам ПДВ, які до 1 січня 2017 року здійснювали діяльність у межах спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та подавали до ДФС декларації з ПДВ за формою 0121, 0122, 0123 чи 0130.

Як відомо, Порядок складання податкових накладних у редакції, що діяла до 01.01.2017 року , передбачав відображення у номері ПН/РК, складених за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг в межах спецрежиму, ознаки їх належності до спецрежиму, а саме коду "2" або "3" після першого знаку дробу у номері податкової накладної.

Новим механізмом передбачено, що надання інформації платником відбувається шляхом складання та подання до ДФС окремого документа – Повідомлення - у вигляді розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – Повідомлення-РК).

Повідомлення-РК складається за чинною на сьогодні формою Додатка 2 до податкової накладної – Розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної та подається аналогічно поданню звичайного розрахунку коригування.

Важливо!

Подання Повідомлень-РК до ДФСУ здійснюється платниками податку лише в період з 27.11.2017 по 08.12.2017 включно.

Інформація від ДФСУ щодо прийняття Повідомлень-РК буде надана платникам після закінчення терміну їх прийняття (після 08.12.2017), незалежно від дати подання Повідомлення-РК до ДФСУ, за результатами їх опрацювання щодо відповідності поданим раніше ПН/РК та податковій звітності, шляхом надсилання платнику квитанції з інформацією про прийняття Повідомлення-РК або про відмову в його прийнятті із зазначенням причин відмови.

В 10.01.204 програми М.Е.Doc реалізована можливість подання Повідомлення-РК згідно листа ДФСУ.

 

            Більш детально читайте тут